§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Sklepu FEINFEIN, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Sklepu przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§ 2 Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – Tomasz Woźniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FEINFEIN Tomasz Woźniak, ul. Śląska 12, 44-105 Gliwice, NIP 6312347952, REGON 243275361;
 2. Sklep – sklep internetowy FEINFEIN dostępny poprzez sieć internet z domeny http://feinfein.com
 3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem http://feinfein.com oraz wszelkie jej podstrony.
 4. Strony – Administrator i Użytkownik.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Sklepie w sposób wskazany w § 2 regulaminu, posiada aktywne konto użytkownika lub dokonuje, bez rejestracji, zakupu w Sklepie.

§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane zamieszczone w Systemie informatycznym przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, zostały zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO.
 3. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 4. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • adres do doręczeń
  • numer telefonu
  • adres email
  • firma prowadzonej działalności gospodarczej
  • numer NIP
  • adres prowadzonej działalności gospodarczej
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy oraz świadczenia usług i sprzedaży towarów Administratora Użytkownikom oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

§ 4 Uprawnienia użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych, o którym mowa w § 3 pkt 2 na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
 5. Użytkownikowi przysługują ponadto następujące uprawnienia:
 1. prawo uzyskania kopii Danych osobowych, które przetwarza Administrator,
 2. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
 3. prawo do przenoszenia Danych osobowych,
 4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych,
 5. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,
 6. prawo wycofania zgody, jeśli Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody,
 7. prawo do skargi do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Szyfrowanie danych

 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
 2. Każde połączenie Użytkownika ze Sklepem jest szyfrowane i poufne.

§ 6 Techniczna ochrona danych

 1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 7 Polityka cookies

 1. Dla wygody Użytkowników Sklep używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych, funkcjonalnych, analitycznych oraz marketingowo-reklamowych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Sklepem.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  • adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. Informacje zawarte w logach Administrator przetwarza w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, ich ulepszania oraz poprawy jakości, a także w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do potrzeb jego Użytkowników. Dzięki wykorzystaniu plików cookies Administrator personalizuje treści i reklamy. Informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z Serwisu, Administrator udostępnia zaufanym partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym, w celu świadczenia jak najwyższej jakości usług w zakresie funkcjonowania e-sklepu, analityki, dopasowania oraz personalizacji. Lista zaufanych partnerów znajduje się poniżej:
  1. Google Analytics, Google Ads Manager, Google Tag Manager - narzędzia marketingowe https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL
  2. Pikseo Sp. z o.o. - podmiot wspierający w zakresie pozycjonowania strony 
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. W Serwisie Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:  
  1. niezbędne - umożliwiają korzystanie z usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników czy też do wypełnienia koszyka z zakupami podczas zakupów online;
  2. preferencyjne – umożliwiają zapamiętanie wyborów Użytkownika i ich zapamiętanie oraz dostosowanie w Serwisie np. w zakresie preferencji językowych, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
  3. analityczne – umożliwiają pozyskanie szeregu informacji m.in. liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Zebranie tych danych służy do ustalenia, które strony są najczęściej odwiedzane i prowadzą do stworzenia statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Zebranie tych danych służy Administratorowi do poprawy wydajności Serwisu. Zgromadzone dane są przetwarzane w postaci zanonimizowanej;
  4. marketingowo-reklamowe – umożliwiają dopasowanie wyświetlanych w Serwisie i poza Serwisem treści, w tym reklam, do zainteresowań Użytkowników. Do prezentowania personalizowanych treści mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w serwisach (np. historia zakupów, sposób korzystania z usług, rodzaj wyświetlonych treści i reklam) czy dane geolokalizacyjne. Na podstawie informacji z Serwisu i aktywności Użytkownika w innych serwisach budowany jest profil zainteresowań Użytkownika.
 9. Preferencyjne, analityczne i marketingowo-reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego zaufanych partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików plików cookies jest niezbędność przetwarzania Danych osobowych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku pozostałych plików cookies podstawą przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora lub zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Administrator w celu wykorzystania cookies preferencyjnych, analitycznych i marketingowo-reklamowych musi uzyskać zgodę Użytkownika.
 11. Zgoda, o której mowa w ust. 9 jest udzielana za pomocą stosownego formularza wyświetlanego podczas pierwszych odwiedzin Serwisu. Udzielona zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta lub dostosowana w odmienny sposób.
 12. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Poniżej zamieszczone zostają odnośniki do przeglądarek internetowych (zawierające informacje jak dokonać modyfikacji ich ustawień na urządzeniach końcowych Użytkownika):
  1. Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl) • Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer)
  2. Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek)
  3. Opera (https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies)
  4. Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4)
  5. Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac) 13. Zmiana ustawień plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania Serwisu i świadczonych przez niego usług.

§ 8 Przekazywanie danych poza EOG

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

§ 9 Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: hello@feinfein.com.